1. Agensi pusat membantu pelaksanaan tugas-tugas di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan.

2. Tugas-tugas utama kerajaan pusat adalah untuk membantu, menyelaraskan, dan mengawal kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan.

3. Terdapat 5 buah agensi pusat di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu;
a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)
c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)
e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Suruhanjaya

Posted by Ayusaudah at 12:47 AM 7 Comments

Jenis-jenis Suruhanjaya

1. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

• SPR termaktub dalam PP dan bertanggungjawab untuk menjalankan pilihan raya bagi Dewan Undangan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri

• Menyediakan dan menyemak senarai pemilihan untuk pilihan raya


2. Suruhanjaya Perkhidmatan

• Termaktub dalam PP dan bertujuan memastikan kesaksamaan dalam hal ehwal pentadbiran awam seperti pelantikan, pengesahan jawatan, kenaikan pangkat, dan mengawal tatatertib kakitangan awam. Terdapat 5 buah Suruhanjaya Perkhidmatan:

a. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

b. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

c. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-undang

d. Suruhanjaya Perkhidmatan Polis

e. Majlis Angkatan Tentera

Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran rasmi ketua negara Malaysia. Gelaran rasmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan,peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahawa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh (atau dengan nasihat) Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri Yang di-Pertuan Agong sekarang ialah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni AlMarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah

Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasil daripada Suruhanjaya Reid yang merangka Perlembagaan Persekutuan.Cadangan jawatan Yang Dipertuan Agong timbul berikutan tentangan terhadap penubuhan Malayan Union yang dilihat ingin menghapuskan Institusi Raja-Raja Melayu. Pada Ogos 1957, setelah memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong dan menolak gelaran Yang di-Pertuan Besar yang dicadangkan sebelum itu, Majlis Raja-Raja telah bersidang untuk mengundi pemegang takhta yang pertama.

Seseorang layak menjadi warganegara Malaysia melalui empat cara yang berikut:

a. Kuatkuasa undang-undang

b. Pendaftaran

c. Kemasukan(naturalisasi/perwarganegaraan)

d. Percantuman wilayah


Kuatkuasa undang-undang

Orang-orang yang berikut adalah warganegara dengan kuatkuasa undang-undang:

1. Perkara 14(1) (a): setiap orang yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia (16 September 1963) dan merupakan warganegara Persekutuan menurut peruntukan yang terkandung dalam bahagian I jadual kedua Perlembagaan Persekutuan seperti yang berikut:

a) Dia menjadi warganegara Persekutuan sebelum Hari Merdeka.

b) Dia dilahirkan di Persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan oktober 1962.• Sistem mahkamah Malaysia berasal daripada piagam tahun 1807 yang dikenali sebagai Piagam Keadilan Pertama yang memberikan Syarikat Hindia Timur Inggeris hak daripada Kerajaan Diraja British untuk mengadakan Mahkamah Keadilan di penempatan Pulau Pinang.

• Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, terdapat tiga Mahkamah Agung di dalam Komanwel Asia Tenggara:
1. Mahkamah Agung Persekutuan Tanah Melayu
2. Mahkamah Agung Singapura
3. Mahkamah Agung Sarawak, Borneo Utara dan Brunei


1. Perbezaan dan persaingan ideologi anatara blok barat (diketuai Amerika Syarikat) dengan blok Timur (diketuai bekas Soviet Union) mencetuskan perang dingin pada 19-50an.
2. Negara-negara baru merdeka seperti di Afrika, Asia, Amerika latin, dan karibia ingin mengelak daripada berpihak kepada mana-mana blok.
3. Negara-negara tersebut mengamalkan dasar berkecuali untuk mengekalkan kemerdekaan dan kedaulatan politik amsing-masing.
4. Dasar berkecuali bemaksud tidak menyertai mana-mana blok ketenteraan, atau politik, persekutuan, atau kumpulan.
5. Pada tahun 1955, 25 buah negara merdeka afro-asia mengadakan persidangan di Bnadung Indonesia yang membawa kepada penubuhan NAM.
6. NAM ditubuhkan pada tahun 1961 atas inisiatif Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito
7. NAM merupakan gabunagan negara negara yang tidak memihak kepada mana mana kuasa Perang Dingin.
8. Pada awal penubuhan NAM, hanya ada empat negara yang menyertainya iaitu India, Mesir, Brazil dan Republik Rakyat China.
9. Kini NAM mempunyai 116 anggota.

  • Negara ditakrifkan sebagai suatu masyarakat atau komuniti yang mendiami sesebuah kawasan atau wilayah secara tetap dan diperintah oleh sesebuah kerajaan
  • Antara ciri-ciri kerajaan adalah:
  1. Mempunyai sempadan tetap dan diiktiraf

  2. Mempunyai penduduk tetap

  3. Kerajaan teratur

  4. Memiliki Perlembagaan

  5. Kedaulatan, iaitu berupaya mengawal hal ehwal dalam negara dan kebebasan

  6. Mengadakan hubungan diplomatik

Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua - Yang di-Pertua Negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara yang tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperolehi nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Urusan pemilihan dan perlantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja. Selain itu, majlis ini merupakan kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia.Bahagia E (Mengalih Bentuk Teks Bukan Linear Kepada Linear)

Contoh Soalan

Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola pinjaman yang dibiayai oleh institusi kewangan kepada beberapa sektor tertentu dari tahun 1996 hingga 1999.

Pola Pinjaman Oleh Institusi Kewangan dari Tahun 1996-1999


RM (000000)Sektor/tahun

1996

1997

1998

1999


Perkilangan

2900

3000

3100

3200


Perlombongan

950

950

950

950


Perniagaan

5000

6000

8000

6500


Pengangkutan

980

970

990

1500


Jumlah

9830

10920

13040

12150

( sumber : data rekaan)

% Perubahan = Nilai Baru - Nilai Asal x 100%

Nilai Asal

= 3200 – 2900 x 100%

2900

= 300 x 100%

2900

= 0.1034 x 100%

= 10.34%


TEKNIK MENJAWAB

Jawapan untuk soalan ini mesti mengandungi 2 bentuk jawapan seperti berikut;

a.. Pola perubahan data ( 2 isi)

b. Isi bandingan dalam tahun ( 2 isi)

Huraian setiap isi yang lengkap mesti mengandungi perkara berikut ;

i. Pola data / Isi

ii. Data asas

iii. Analisis data

iv. Alasan / sebab

Pengenalan

Jadual menunjukkan perubahan pola pinjaman oleh institusi kewangan dari tahun 1996-1999.

A. Isi Pola Perubahan

Isi pola meningkat

- Jumlah pinjaman bagi sektor perkilangan mengalami pola meningkat berterusan dari 1996-1999( isi).

- Pada tahun 1996, jumlah pinjaman sebanyak RM2900juta dan telah meningkat sebanyak RM 300 juta atau 10.34 % menjadi RM3200 juta pada tahun 1999.( data asas + analsis data)

- Keadaan ini disebabkan kegawatan ekonomi berlaku pada hujung 90-an ( alasan

Isi pola Malar/ konsisten

- Pinjaman kepada sektor perlombongan adalah malar/ konsisten dari tahun 1996 hingga 1999 (Isi).

- Pinjaman untuk sektor kekal pada RM 950 juta dalam tempoh 1996 hingga 1999, (data asas)

- Kerana sektor ini memang tidak berkembang akibat ketandasan galian dan harga galian yang rendah.(alasan)

Isi Pola tidak Stabil

- Jumlah pinjaman untuk sektor pengangkutan mengalami pola tidak stabil dari tahun 1996 hingga 1999.(isi)

- Pada tahun 1996, pinjaman adalah RM 980 juta , telah menurun sebanyak RM 10 juta ( 1.02 %) menjadi RM970 juta pada tahun 1997. Pinjaman telah meningkat dari tahun 1997 ( RM 970 juta ) kepada 1999 ( RM 1500 juta) dengan peningkatan sebanyak RM 530 juta ( 54.64%) .( data asas + analisis data )

- Keadaan ini disebabkan sektor berkembang dari tahun 1996 hingga 1997, dan mengalami kerugian teruk akibat syarikat lain muflis dan tidak menggunakan kemudahan perkhidmatan pengangkutan.( alasan)

B .Isi Bandingan Dalam Tahun.

- Pada tahun 1996, pinjaman yang tertinggi ialah sektor perniagaan iaitu RM5000 juta daripada jumlah RM9830juta, manakala pinjaman terendah ialah sektor perlombongan , sebanyak RM950 juta daripada jumlah RM9830juta.( isi + data asas)

- Pinjaman sektor perniagaan lebih besar daripada sektor perlombongan sebanyak RM4 050juta. ( analisis data )

- Hal ini disebabkan oleh banyak syarikat mengalami kerugian akibat kemelesetan ekonomi. (alasan)

Sumber diperoleh daripada: KLIK SINI