1. Agensi pusat membantu pelaksanaan tugas-tugas di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan.

2. Tugas-tugas utama kerajaan pusat adalah untuk membantu, menyelaraskan, dan mengawal kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan.

3. Terdapat 5 buah agensi pusat di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu;
a. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
b. Unit Perancang Ekonomi (EPU)
c. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
d. Unit Penyelidikan Ekonomi (SERU)
e. Unit Pemodenan Tadbiran dan Peracangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

4. Agensi pusat keenam ialah Perbendaharaan Malaysia terletak di bawah Kementerian Kewangan.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
1. JPA berperanan untuk merancang dan melaksanakan dasar kerajaan yang berkenaan dengan perkhidmatan awam.
2. Fungsi-fungsi JPA;
a. Menggubal dasar-dasar pengambilan dan penamatan kerja kakitangan kerajaan
b. Mewujudkan kekosongan jawatan kakitangan awam Persekutuan
c. Menggubal skim gaji kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
d. Membincangkan kenaikan gaji, elaun dan pencen kakitangan kerajaan melalui wakil masing-masing.
e. Berbincang dengan bahagian Perbendaharaan Malaysia tentang penambahan kakitangan kerajaan kenaikan gaji, bonus, dan insentif.
f. Mengelolakan dan mentadbirkan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
g. Menyediakan kemudahan biasiswa dan hadiah latihan untuk kakitangan kerajaan melalui INTAN
h. Memutuskan pertukaran dan penghantaran kakitangan kerajaan ke tempat atau jawatan yang sesuai.

Unit Perancang Ekonomi (EPU)
Fungsi-fungsi EPU
a. Membantu kerajaan merancang ekonomi negara
b. Menjadi urus niaga kepada Majlis Perancang Negara, jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara, dan jawatankuasa Pelaburan Antarabangsa.
c. Membantu perancangan Rancangan Malaysia Lima Tahun untuk Kabinet.
d. Mengkaji kejayaan yang telah dicapai sewaktu rancangan-rancangan lima tahun dilaksanakan,
e. Menyelaraskan dan memastikan badan-badan kerajaan melaksanakan projek-projek ekonomi yang telah diluluskan.
f. Menasihati kerajaan tentang isu-isu ekonomi negara dan antarabangsa.
g. Menjadi urus setia kepada Program Kerjasama Teknikal Malaysia (Malaysia Technical Cooperation Programme- MTCP) untuk negara-negara sedang membangun.

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Fungsi-fungsi ICU
a. Memastikan dasar-dasar ekonomi kerajaan mencapai matlamat yang diharapkan oleh kerajaan; misalnya Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Penswastaan, dan dasar Pandang ke Timur.
b. Menyelaraskan usaha antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri sewaktu melaksanakan program-program pembangunan.
c. Menjadi urus setia kepada Majlis Pembangunan Negara.
d. Mengawasi agensi-agensi dan perbadanan awam seperti PETRONAS, PNS, HICOM, dan MISC supaya kegiatannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional.
e. Membantu kerajaan untuk meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian.
f. Melaksanakan tugas-tugas khas seperti;
i. Menyediaka pusat khidmat bagi menyelesaikan masalah kontraktor bumiputera
ii. Membasmi kemiskinan relatif
iii. Menyusun semula masyarakat dengan meningkatkan keupayaan sektor swasta golongan bumiputera.

Unit Penyelidikan Sosioekonomi (SERU)
Fungsi-fungsi SERU
a. Mengkaji kesan-kesan dasar kerajaan dan program-program pembangunan negara terhadap rakyat.
b. Menkaji dan mendapatkan maklumat dan data untuk membolehkan kerajaan merangka program baru.
c. Menjalankan penyelidikan tentang pembangunan pertanian, pembangunanluar bandar, kemajuan perindustriuan dan kesan-kesan pembandaran terhadap sosioekonomi negara.
d. Membekalkan maklumat sosioekonomi kepada Unit Perancang Ekonomi serta badan-badan kerajaan yang lain untuk perancangan pembangunan negara.

Unit pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Fungsi-fungsi MAMPU;
a. Mecadangkan pembaharuan dalam cara-cara pengurusan pejabta-pejabat kerajaan.,
b. Meningkatkan kecekapan dalam kalangan kakitangan kerajaan.
c. Memodenkan sistem pentadbiran awam denagn memperkenalkan penggunaan komputer dan akedah komunikasi moden seperti Internet.
d. Mengadakan program kualiti dan produltiviti, Program Kerajaan elektronik, Program Pembangunan MS ISO 9000, dan sebagainya.
e. Memberikan khidmat rundingan pengurusan kepada organisasi kerajaan.

Perbendaharaan Malaysia
1. Perbendaharaan malaysia berfungsi seperti Jabatan Kewangan Negeri di peringkat negeri.
2. Perbendaharaan malysia terletak di bawah Kementerian Kewangan.
3. Fungsi-fungsi Perbendaharaan Malaysia;
a. Merancang dasar-dasar kewangan negara.
b. Melaksanakan Belanjawan kerajaan Persekutuan di bawah kawalan Akauntan Negara.
c. Mengumpul wang kerajaan melalui hasil cukai.
d. Membantu Kerajaan Persekutuan untuk meminjam wang.
e. Meluluskan pengeluaran peruntukan seperti bonus kakitangan kerajaan, pembelian barang-barang dan harta Kerajaan Persekutuan serta pinjaman perumahan dan kenderaan untuk kakitangan kerajaan (pinjaman perumahan dan pijaman kenderaan dikenakan kadar faedah yang rendah)
f. Menganalisis kedudukan ekonomi negara dan antarabangsa.
g. Mengatur dan ,menyelia industri insurans di Malaysia.
h. Mengagihkan sumber-sumber kewangan dengan cekap kepada agensi-agensi kerajaan.

Sumber diperoleh daripada: Teks Pra-U STPM Pengajian Am Kertas 1

4 Responses so far.

 1. terima kasih. maklumat yang berguna.

 2. useful information for my Public Administration paper !
  Terima kasih banyak-banyak

 3. useful information for my Public Administration paper !
  Terima kasih banyak-banyak

 4. Dalam dunia internet komunikasi yang lancar, memohon bantuan kewangan boleh dilakukan dari keselesaan rumah anda dengan syarat anda adalah asli dan mahu pinjaman.
   Adakah anda memerlukan pinjaman sebenar ?. Lupakan penipuan, masih terdapat banyak firma-firma kewangan yang tulen. Adakah anda pernah ditolak oleh mana-mana institusi, bank-bank kewangan dan syarikat-syarikat kewangan yang lain? Jika ya, bimbang tidak lagi kerana @ JESSICABROWNFINANCEFIRM kami adalah sebuah syarikat kewangan berpengalaman dan berpengalaman yang menyediakan pinjaman mudah percuma kepada individu dan badan-badan korporat yang serius, sama ada syarikat, syarikat dan kepada orang ramai, pada kadar faedah yang sangat rendah kurang daripada 5%. Kami mempunyai akses kepada kumpulan wang tunai untuk diberikan kepada kecil dan firma skala sederhana dan individu-individu yang mempunyai rancangan untuk memulakan perniagaan, tidak kira betapa kecil. Tetap yakin kebajikan dan keselesaan anda sahaja yang kami berada di sini untuk pastikan. Dapatkan berhubung dengan kami perkhidmatan pelanggan @ email: jessicabrownfinancefirm@gmail.com ........ Untuk tindak balas yang cepat dan pantas
   
   
  KITA PERLU BERIKUT DARI ANDA,
   
   
  1. Nama
  2. Negara
  3. Alamat
  4. Jantina
  5. Kerja
  6. Jawatan di tempat kerja
  7. pendapatan bulanan
  8. Jumlah yang diperlukan
  9. Tempoh Pinjaman
  10. Agama
  11. Adakah anda memohon sebelum dan ditolak? Jika ya
  12. Nyatakan sebab ..........................................
  .................................................. .........
  .................................................. ..........
  .................................................. .........
  .................................................. .........
   
   
   
  Kami mahu membantu anda

Post a Comment